SIQ Serbia

siq.beograd@siq.si
Serbia
SIQ is a professional, independent and impartial institution providing complete solutions in the fields of product testing and certification, management systems assessment, metrology, and training.
Miroslav Biočanin
miroslav.biocanin@siq.si
Start video call

Company overview

Naš rad zasniva se na sveobuhvatnim rešenjima, partnerskom odnosu, nezavisnosti i nepristrasnosti. U skladu sa tim načelima testiramo, sertifikujemo i kontrolišemo proizvode i sisteme, baždarimo merne uređaje, procenjujemo i sertifikujemo sisteme menadžmenta u organizacijama i prenosimo iskustva i znanje. Pokretačka snaga nam je uverenje da svojim radom doprinosimo razvoju društva koje će na osnovu znanja, kvalitetnih usluga i proizvoda omogućiti viši kvalitet života. Trudimo se da svoje usluge izvršavamo dosledno, nepristrasno i kvalitetno i da povećavamo vrednost naših sertifikata. Učestvujemo u međunarodnim udruženjima i sporazumima, sa partnerskim institucijama iz EU izvodimo međunarodne projekte tehničke pomoći, stičemo i održavamo akreditacije kod nacionalnih i stranih akreditacionih tela i delujemo kao organ za ustanovljavanje usklađenosti i kao prijavljeni organ. Naš cilj je širokom i sveobuhvatnom ponudom podržavati organizacije kako bi neprestano poboljšavale kvalitet svojih proizvoda i usluga i time povećavale produktivnost i uspešnost svog poslovanja.
No items found.

SIQ Serbia

siq.beograd@siq.si
Serbia
SIQ is a professional, independent and impartial institution providing complete solutions in the fields of product testing and certification, management systems assessment, metrology, and training.
Miroslav Biočanin
miroslav.biocanin@siq.si
Naš rad zasniva se na sveobuhvatnim rešenjima, partnerskom odnosu, nezavisnosti i nepristrasnosti. U skladu sa tim načelima testiramo, sertifikujemo i kontrolišemo proizvode i sisteme, baždarimo merne uređaje, procenjujemo i sertifikujemo sisteme menadžmenta u organizacijama i prenosimo iskustva i znanje. Pokretačka snaga nam je uverenje da svojim radom doprinosimo razvoju društva koje će na osnovu znanja, kvalitetnih usluga i proizvoda omogućiti viši kvalitet života. Trudimo se da svoje usluge izvršavamo dosledno, nepristrasno i kvalitetno i da povećavamo vrednost naših sertifikata. Učestvujemo u međunarodnim udruženjima i sporazumima, sa partnerskim institucijama iz EU izvodimo međunarodne projekte tehničke pomoći, stičemo i održavamo akreditacije kod nacionalnih i stranih akreditacionih tela i delujemo kao organ za ustanovljavanje usklađenosti i kao prijavljeni organ. Naš cilj je širokom i sveobuhvatnom ponudom podržavati organizacije kako bi neprestano poboljšavale kvalitet svojih proizvoda i usluga i time povećavale produktivnost i uspešnost svog poslovanja.

Customers

No items found.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
17th February 2021
Online event - ticket 0€